Over Met Nina

Het gezicht achter Met Nina is Linda Gielen. Zij is (onder andere) cultureel antropoloog, kwaliteitsadviseur in de zorg en moeder van twee kinderen van 8 en 10 jaar.

Linda over het ontstaan van Met Nina:

‘Ik heb jarenlang gewerkt als beleidsmedewerker bij een interculturele GGZ-instelling. Het overgrote deel van mijn Nederlandse collega’s had een migratie-achtergrond en voelde zich verbonden met meerdere culturen. Ik had dat niet en dat maakte dat ik in een voor mij unieke omgeving terecht kwam. Er was tussen collega’s onderling geen vanzelfsprekend overheersend kader van culturele opvattingen en gebruiken. Deze omgeving stimuleerde mij om te onderzoeken wat mijn eigen culturele opvattingen waren en bracht zo een bewustwording bij mij op gang. Ik begon te ontdekken welke opvattingen ik had, hoe die zichtbaar waren in mijn werk, en hoe dat soms verschilde ten opzichte van de werkwijze van collega’s. Ook ontdekte ik, meer dan mij lief was, welke stereotype denkbeelden en vooroordelen ik had. Doordat ik bewust werd van het onbewuste kreeg ik woorden in handen om in gesprekken met collega’s verbindingen te leggen. Dat werd extra duidelijk op die cruciale momenten dat verschillen voorheen voor afstand dreigden te zorgen. Dat fascineerde mij enorm. Ik realiseerde mij dat bewustwording van de eigen culturele opvattingen een belangrijke voorwaarde is voor effectieve interculturele communicatie. Om die bewustwording te stimuleren wilde ik trainingen gaan ontwikkelen voor professionals in het onderwijs en de (jeugd-)zorg.

In die tijd (2016/2017) kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Er waren veel zorgen over hun integratie, het mentale welzijn van hun kinderen en het effect daarvan op hun leerprestaties. Ik wist vanuit mijn werk in de jeugd GGZ hoe belangrijk het is dat deze kinderen zichzelf kunnen herkennen in hun omgeving. Daarom wilde ik in de trainingen concrete tips gaan geven over speelgoed en kinderboeken waarin deze groep kinderen zichzelf zou kunnen herkennen. Er is binnen het reguliere lesprogramma dat een docent in een schooljaar moet doorlopen vrijwel geen ruimte voor extra activiteiten. Mede daarom ging ik op zoek naar materialen die makkelijk konden worden geïntegreerd in de bestaande lesthema’s.

Het zoeken naar geschikt materiaal bleek tegen te vallen. Het lukte nog wel om boeken en speelgoed te vinden waarin vluchtelingen of mensen met een multiculturele achtergrond zichtbaar waren. Meestal stond dat gegeven dan echter centraal, en dat wilde ik juist niet. Al snel realiseerde ik mij dat die beperkte vindbaarheid van aanbod niet alleen gold voor deze doelgroep. Ook materialen voor andere mensen met minder vaak voorkomende kenmerken vond ik meestal pas na intensief speurwerk. Speelmaterialen waarin diversiteit en inclusie op een heel vanzelfsprekende manier zichtbaar zijn, zonder centraal te staan, waren maar lastig te vinden.

Ik begon mij er meer in te verdiepen en realiseerde mij hoe belangrijk het is dat alle kinderen een speelomgeving hebben waarin zij zowel zichzelf als anderen herkennen. Ondertussen bleef ik heel gericht door zoeken naar geschikte materialen en kwam tot de ontdekking dat er eigenlijk best een groot aanbod is. Mensen hebben dus gelukkig wel de mogelijkheid om te kiezen uit speelgoed dat aansluit op de interesses en leefwereld van hun kinderen. Als ze maar weten welk aanbod er is. Toen ik ontdekte dat er nog geen plek was waar dit aanbod overzichtelijk bij elkaar kwam, besloot ik die zelf te ontwikkelen. Met deze groeiende catalogus hoop ik de drempel te verlagen naar een vanzelfsprekend diverse en inclusieve speelomgeving.

De ontwikkeling van trainingen voor het onderwijs en de jeugdzorgsector heb ik voor nu geparkeerd. Mijn focus ligt nu op het praktische fundament van Met Nina; het verder ontwikkelen van de website om zo het bestaande aanbod zichtbaar te maken. Op deze manier wil ik bijdragen aan een rijke speelomgeving, waarin alle kinderen zich thuis voelen en al spelend het beste uit zichzelf en elkaar leren te halen.’

Naar producten