Disclaimer

Op de website van Met Nina worden affiliate links gebruikt. Een * achter de naam van de webshop betekent dat de ‘show in shop’ button op deze pagina een affiliate link bevat. Voor elke aankoop via deze link ontvangt Met Nina een kleine commissie. Dit kost jou niets extra’s en het helpt ons om de website te onderhouden.

De inhoud van de website van Met Nina, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Met Nina en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website van Met Nina of enig gedeelte daarvan te
verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Met Nina.

De door Met Nina verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op de website van Met Nina geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden
ingestaan. Met Nina streeft ernaar om de website van Met Nina constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van de website van Met Nina na verloop van tijd of op het moment dat de website van Met Nina geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. Met Nina is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de beschikbaarheid en kwaliteit van
producten waarnaar verwezen wordt op de website van Met Nina.

De informatie op de website van Met Nina kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website van Met Nina is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website van
Met Nina. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Met Nina ingericht en worden niet door Met Nina gemaakt.

Met Nina aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van website van Met Nina en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website van Met Nina verwezen wordt, of informatie van of via een website van Met Nina die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst