Missie

Het is onze missie om een speelomgeving voor kinderen te creëren waarin diversiteit en inclusie op een vanzelfsprekende manier zichtbaar zijn, zonder centraal te staan.

In zo’n omgeving ontwikkelen kinderen onbewust en spelenderwijs een veelzijdig wereldbeeld. Een wereld waarin zij zichzelf, en anderen, op een betekenisvolle en gelijkwaardige wijze zien deelnemen aan de samenleving. Spelenderwijs komt diversiteit zo tot bloei.

Wat we doen

Met Nina biedt inspiratie om de speelomgeving van kinderen (0-12 jaar) een stukje inclusiever te maken. Hier vind je inclusief speelgoed en  kinderboeken waarmee je diversiteit zichtbaar maakt zonder centraal te staan.

Speelgoed dat je in je kast wilt hebben of cadeau doet. Knutselspullen om iets moois mee te creëren. Boeken die spannend of grappig zijn. Materialen die passen bij het thema in de klas en interesses van kinderen. Kortom, alles waar een kind door wordt uitgedaagd en blij van wordt, met als extra dimensie een positieve maatschappelijke impact.

Op deze manier (h)erkennen kinderen zichzelf en anderen, en raken ze spelenderwijs vertrouwd met de vanzelfsprekendheid van diversiteit.

Gelukkig zijn er inmiddels veel geschikte producten op de markt. Helaas kostte het vinden van het juiste product vaak nog veel tijd. Daarom hebben wij een grote collectie bij elkaar gebracht, deze voorzien van labels en ondergebracht in een catalogus. Daarmee kun je gericht zoeken en snel een passend cadeau vinden. En weet je nog niet wat je wilt? Kijk dan rustig rond en laat je inspireren.

Waarom

Er is nog steeds teveel ongelijkheid in de kansen die mensen hebben. Dat belemmert hen in hun ontwikkeling en daarmee het potentieel van onze samenleving.

Kansenongelijkheid heeft uiteenlopende oorzaken. Eén daarvan is dat kinderen zichzelf of anderen te weinig herkennen in personages uit hun speelomgeving. Dat beperkte onrealistische wereldbeeld heeft een negatieve invloed op de ontwikkelkansen van mensen die minder vaak en eenzijdiger worden weergegeven. Een speelomgeving waarin diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn draagt juist bij aan het vergroten van kansengelijkheid. Zowel nu als in de toekomst. Door de speelomgeving te verrijken brengen we een positief maatschappelijk effect te weeg.

Voor Wie?

Mensen met (in Nederland) minder vaak voorkomende kenmerken zijn weinig of te eenzijdig zichtbaar in de speelomgeving van kinderen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een donkere huidskleur, fysieke beperking, of hoofddoek. Of mensen die zich anders voelen dan hun biologische geslacht aangeeft of een migratie-achtergrond hebben. Ook mensen die rollen vervullen of interesses hebben die in combinatie met hun geslacht of leeftijd nog niet zo vanzelfsprekend zijn, zijn nog weinig zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan mannen in de verzorging, vrouwen in technische beroepen of leidinggevende posities, of ouderen die een heel actieve maatschappelijke rol vervullen.

Zij zijn minder zichtbaar in de speelomgeving van kinderen. Dit beperkt de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Een persoonlijk en sociaal-maatschappelijk gemiste kans. Kapitaal dat voor het oprapen ligt, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie, het terugdringen van zorg- en welzijnskosten en krapte op de arbeidsmarkt.

Werk maken van kansengelijkheid voor kinderen levert iedereen dus veel op.

Met jou?

Om kansengelijkheid te bevorderen is het mooi als kinderen met minder voorkomende kenmerken zich kunnen herkennen in hun eigen speelomgeving. Maar daarmee zijn we er niet. Pas als diversiteit en inclusie zichtbaar zijn in iedere speelgoedkast raken alle kinderen vertrouwd met de vanzelfsprekendheid ervan. En dat is nodig, om echt een wereld van verschil te maken!

Jij leest dit hoogst waarschijnlijk omdat je benieuwd bent naar wat jij kunt doen om dat verschil te maken. Daarom nodigen we je om te beginnen graag uit om een kijkje te nemen in onze speelgoedkast.

Naar producten