FAQ

Waarom ‘Met Nina’?

Met Nina is geïnspireerd op Nina, het vriendinnetje van Nijntje met een donkere huidskleur. Met de introductie van Nina maakte Dick Bruna zichtbaar: Mensen verschillen van elkaar en jij hoort er bij. En nog veel belangrijker; je doet vanzelfsprekend mee. Want het ‘net anders zijn’ speelt juist geen enkele rol in de avonturen die zij en Nijntje beleven. En dat is precies waar het ons om gaat.

Omdat alle kinderen in Nederland in aanraking komen met Nijntje heeft Nina voor ons een krachtige symboolstatus. En de naam Nina staat voor vurig, krachtig kind. Met haar oorsprong in verschillende Indiaanse en Romaanse talen is het inmiddels een internationaal bekende naam, niet gebonden aan grenzen of culturen.  Nina symboliseert daarmee voor ons de zichtbaarheid en potentie van alle kinderen die kenmerken hebben die minder vaak voorkomen in Nederland.

Met Nina: Jij bent er, en doet vanzelfsprekend en zichtbaar mee.

Waarom hebben jullie er voor gekozen om een indeling te maken op deze specifieke uiterlijke kenmerken?

Als we onbekenden ontmoeten delen wij hen in op kenmerken die wij direct kunnen zien. Huidskleur, geslacht en bijvoorbeeld een zichtbare beperking zijn de eerste kenmerken waarop jonge kinderen mensen onderscheiden. Op basis daarvan bepalen zij of mensen tot dezelfde of tot een andere groep behoren. Dit zijn dus kenmerken die betekenisvol zijn voor kinderen.

Wij selecteren speelgoed en materialen met persoonskenmerken op basis waarvan het maken van onderscheid niet relevant en toegestaan is (discriminatie). Onderscheid waarvan het bekend is dat het vaak gekoppeld wordt aan een (voor)oordeel waardoor mensen kansenongelijkheid ervaren. Tegelijkertijd is het belangrijkste criterium voor de selectie van speelgoed dat het leuk is om mee te spelen en de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Het specifieke uiterlijke kenmerk is alleen van belang voor de (h)erkenning door kinderen, en de vanzelfsprekendheid daarvan in hun wereld te vergroten.

Waarom delen jullie in op globale huidkleur-typen en verwijzen jullie bijvoorbeeld niet naar geografische herkomst of culturele achtergrond?

Toen mensen in kleine groepen heel geïsoleerd van elkaar leefden was het wellicht mogelijk om de huidskleur van mensen te koppelen aan een specifieke geografische locatie en eenduidige culturele achtergrond. Nu is dat niet meer aan de orde. Mensen zijn de hele wereld over gereisd, groepen en culturen zijn met elkaar vermengd en er zijn geen duidelijke scheidslijnen meer. Huidskleur associëren met locaties en culturen doet in onze ogen daarom geen recht aan de realiteit. Bovendien hebben mensen allerlei onbewuste associaties bij specifieke geografische locaties en culturele achtergronden. Wij proberen die perspectieven juist te verbreden. Daarom kiezen we voor de meer globale indeling van licht, getint en donker.

Aan welke criteria moeten de producten in de catalogus voldoen?

Het belangrijkste is dat het onderscheidende kenmerk wel zichtbaar is, maar dat het niet centraal staat. Het moet een gegeven zijn waar verder (weinig tot) geen aandacht aan geschonken wordt. Om die reden zijn er bijvoorbeeld geen informatieve boeken opgenomen die kinderen inzicht geven in hoe het is om een bepaald (fysiek) kenmerk te hebben. 

Ons streven is om zoveel mogelijk keuze te bieden, doordat de producten:

  • Aansluiten bij de interesse van het kind;
  • Herkenbaar zijn voor kinderen;
  • Eigentijds zijn;
  • Ook voor mensen met een kleiner budget toegankelijk zijn.

Waarom verkoopt Met Nina zelf geen speelgoed en boeken? 

Wij verkopen zelf geen speelgoed en boeken omdat het ons doel is de vraag naar deze producten onder een zo breed mogelijk publiek te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat er een grotere diversiteit aan aanbod komt in de bestaande winkels. Zichtbare diversiteit zou overal de norm moeten zijn en niet het specialisme van een beperkte groep aanbieders. Daarom verwijzen wij graag door naar het aanbod in reguliere, veel bezochte, webwinkels. Omdat dit aanbod nu nog beperkt is en we juist graag een ruimere keuze willen faciliteren, nemen we ook producten op van gespecialiseerde of heel kleinschalige aanbieders. Op die manier brengen wij hun producten onder de aandacht van een groter publiek. Als de vraag daardoor toeneemt zal het assortiment van en via de grotere winkels ook meer divers worden.

Hoe zie je de toekomst van Met Nina?

De komende jaren willen wij op verschillende manieren de vanzelfsprekendheid van diversiteit in de speel- en leeromgeving van kinderen bevorderen. Om te beginnen door de drempel te verlagen voor de aanschaf van producten die zorgen voor meer diversiteit. Het aanbod via het speelgoedportaal groeit wekelijks. Ondertussen zijn we voortdurend bezig met het verfijnen van het zoeksysteem en het verbreden van het aanbod. Zo zal er in de toekomst ook een overzicht zijn van relevante films, games, apps en een agenda met workshops, muziek- en theatervoorstellingen. Met goed onderbouwde reviews (met input van kinderen zelf) en blogs willen we het keuzeproces makkelijker maken en extra bijdragen aan bewustwording.

Met Nina bestaat in 2030 niet meer. Wat wij doen is dan overbodig geworden. Diversiteit en inclusie in de speelomgeving van een kind is dan zichtbaar en vanzelfsprekend.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Naar contact