MetNina.nu – The making of

MetNina.nu – The making of

Het idee voor Met Nina ontstond een paar jaar geleden. Gebrek aan tijd, (of prioriteit?) maakte dat het lange tijd bij een idee bleef. Tot afgelopen zomer de Black Lives Matter beweging op veel manieren van zich liet horen. De verhalen van mensen over wat het betekent om uitgesloten te worden, en je buitengesloten te voelen, inspireerden mij om Met Nina eindelijk te realiseren. In de hoop zo een praktische bijdrage te leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Verlof opgenomen, en met de hulp van een lieve zus en moeder die fanatiek meezochten naar geschikte producten, heb ik MetNina.nu in de afgelopen drie maanden gerealiseerd. Een proces dat complexer bleek te zijn dan ik van tevoren had ingeschat. Het vinden van de producten was nog niet eens de grootste uitdaging. Dat bleek het categoriseren te zijn.

Want welke categorieën maak je?
Op basis waarvan? Passen ze wel bij de leefwereld van een kind? Zijn ze zichtbaar in speelgoed en kinderboeken zonder te vervallen in stereotypen? Uiteindelijk gekozen om te beginnen met de hoofdcategorieën: (fysieke) beperking, geloofsuitingen, genderidentiteit, genderrol, geslacht, huidskleur en seksuele oriëntatie.

En dan de subcategorieën?
Hoe en hoeveel onderscheid maak je in huidskleuren? Op basis waarvan?  Waar ligt de balans tussen genuanceerdheid en bruikbaarheid?
En religie? Maak je het onderscheid tussen verschillende religies, of op verschillende uitingsvormen die religies met elkaar gemeenschappelijk hebben? Wat neem je als uitgangspunt? Een evenwichtige onderverdeling in categorieën waarin elk geloof weerspiegeld is? Of de beschikbaarheid van het speelgoed en de boeken waarin geloofsuitingen gerepresenteerd zijn, zonder centraal te staan? Zelfs het ogenschijnlijk eenduidige ‘geslacht’ was niet zo eenvoudig als het leek. In welke term herkennen mensen zich die beide geslachtskenmerken hebben? Komt deze groep zij voor in speelgoed & kinderboeken zonder dat dit kenmerk van diversiteit centraal staat? En de enorme hoeveelheid variaties die er zijn in genderidentiteiten en seksuele geaardheden. Kun je daar recht aan doen? En ‘beperkingen’? Wat versta je daaronder? Maak je een onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare beperkingen? Op basis waarvan?

Een indeling die recht doet aan de werkelijkheid bestaat niet realiseerde ik mij al snel. Zodra je gaat categoriseren, sluit je mensen buiten. En hoe paradoxaal het ook is, toch is een indeling noodzakelijk om een hulpmiddel te kunnen ontwikkelen, waarmee jij als gebruiker snel passende items kunt vinden. De indeling is uiteindelijk een combinatie geworden tussen een beperkt aantal relevante categorieën, passend bij de leefwereld wereld van kinderen, zichtbaar in eigentijds speelgoed en kinderboeken. Deze indeling kent absoluut zijn beperkingen, is flexibel, en zal in de toekomst ongetwijfeld worden aangepast. Voor nu dient het als een basis van waaruit ik Met Nina verder kan ontwikkelen.

Dan het daadwerkelijk categoriseren van de producten.
Ook dat bleek geen eenvoudige opgave. De meeste producten categoriseer ik op basis van foto’s of beschrijvingen. En dan blijkt zoiets simpels als de helderheid van je beeldscherm al een wereld van verschil te maken als je indeelt op huidskleur. En wat doe je met zwart-wit tekeningen in een boek? En hoe beoordeel je of een speelfiguur een man of een vrouw is? Soms vond ik een personage er genderneutraal uitzien, terwijl anderen het duidelijk een man dan wel vrouw vonden. Hetzelfde figuur, en zo verschillend ervaren. En de genderrol? Wat maakt dat je iets ziet als een typische of traditionele jongens- of meisjesrol? Bij beroepen is dat nog wel met cijfers te onderbouwen, maar bij de uitvoering van huishoudelijke taken is dat al een stuk lastiger. De indeling in categorieën is dan ook zeker subjectief, want mijn eigen onbewuste opvattingen en ervaringen spelen zonder meer een rol bij de categoriekeuze die ik maak. Net zoals de jouwe een rol zullen spelen in de wijze waarop jij de gemaakte indeling ervaart.

Paradoxaal
Hoe meer producten ik categoriseerde, hoe ongemakkelijker ik mij voelde. Om te kunnen categoriseren, ligt de focus op dat onderscheidende kenmerk van een personage, dat ik juist niet centraal wilde stellen. Dat is paradoxaal. En voelt ongemakkelijk. Een gevoel dat jij misschien ook hebt bij het bezoeken van deze site. Een gevoel dat hopelijk snel verdwijnt en plaats maakt voor enthousiasme als je hier items vindt, die passen bij de leefwereld en interesses van jouw kind. En tegelijkertijd de speelomgeving een stukje inclusiever maken. Zodat elk kind hierin zichzelf, en anderen herkent. Dat is de missie van Met Nina. En met deze website inspireer ik je graag om mee te doen!

MetNina.nu: omdat kleine stappen samen hele grote worden.

Linda


Linda is de drijvende kracht achter Met Nina, afgestudeerd als cultureel antropoloog en nu werkzaam in de zorg als kwaliteitsadviseur.
Woont samen met Marc en hun twee dochters van 8 en 10 jaar.

20 november 2020